Даний проєкт був ініційований та реалізований АЦ «Соціоконсалтинг» у межах проєкту «Фенікс», що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Європейського Союзу.

Він мав на меті посилення потенціалу органів влади та ОГС щодо формування виваженої та ґрунтованої на фактах політики у царині інтеграції ВПО шляхом розробки універсального інструменту моніторингу ситуації щодо соціальної інтеграції ВПО у приймаючі громади, придатного для застосування органами влади та ОГС на національному, регіональному та локальному рівнях.

Проєкт включав наступні активності.

·         Розробку та апробацію на прикладі різних громад у різних регіонах України універсального інструменту моніторингу з питань соціальної інтеграції ВПО у приймаючі громади. Інструмент являє собою анкету, яка містить блоки запитань щодо доступу ВПО до послуг у різних сферах життя, ставлення до них представників приймаючої громади тощо.

·         Імплементацію розробленого інструменту шляхом його використання для проведення національного моніторингу з питань інтеграції ВПО. Було проведене опитування ВПО на національному рівні за методом стандартизованих інтерв’ю face-to-face із використанням планшетів (CAPI – Computer Assisted Personal Interview). Обсяг вибірки – 800 ВПО, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року. Тип вибірки – національна цільова квотна. Квоти розраховувалися на основі статистичних даних МОМ за такими параметрами як регіон, стать та вік.

·         Промоцію розробленого інструменту, результатів національного моніторингу та його рекомендацій серед стейкхолдерів, включаючи розробку, публікацію та розповсюдження методичних рекомендацій щодо практичного застосування розробленого інструменту, презентацію розробленого інструменту та результатів моніторингу на національному та регіональному рівнях.

Інші дослідження

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»
2023

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»

Замовник: МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"
Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей
2021

Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей

Замовник: ГО «Ліга соціальних працівників України»