• Національні, регіональні, на рівні окремої територіальної громади, міста
 • На різних за обсягом вибірках: від 100 до 5000 респондентів
 • Операційні, імплементаційні, моніторингові, оціночні, експрес-опитування
 • Face-to-face (особисті) та дистанційні (по телефону, Zoom, e-mail)

Кількісні методи

 • Анкетування
 • Інтерв’ю

Якісні методи

 • Фокус-групи
 • Гнучкі/глибинні інтерв’ю
 • Напівструктуровані інтерв’ю
 • Кейс-стаді
 • Спостереження
 • Соціометрія
 • Психологічні методики

Спеціалізовані методики

 • Біоповедінкові дослідження
 • Кабінетні дослідження (вторинний аналіз даних, аналіз законодавства, аналіз статистики, аналіз документів тощо)
 • «Таємний» клієнт / «таємний» пацієнт / «таємний» покупець
 • Тестування інфоматеріалів, реклами, зразків продукції, упаковки
 • Хронометраж
 • «Аудити безпеки громадських місць, просторів»

Цільові групи

 • Загальне населення
 • Експерти
 • Окремі соціальні групи:
  • родини з дітьми (включаючи прийомні родини, ДБСТ), опікуни,
  • підлітки і молодь
  • пацієнти різних медичних закладів
  • клієнти соціальних закладів, НУО
  • ВПО
  • мігранти, представники етнічних меншин
  • ветерани АТО/ООС
  • постраждалі від ҐЗН
  • люди з особливими потребами та люди похилого віку
  • ЛЖВ
  • представники ключових груп населення щодо ВІЛ-інфікування (ЛВНІ, СП,
   ЧСЧ, транс*люди)
  • засуджені
  • надавачі медичних і соціальних послуг