Мета дослідження полягала в аналізі державної політики щодо молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування, в Україні на етапі виходу з-під опіки, а також реальної ситуації щодо підготовки молоді до виходу з-під опіки та її подальшої соціальної підтримки, включаючи перелік соціальних послуг, їх доступність для цільової аудиторії, перешкоди, відповідність цих послуг потребам молоді, результативність цих послуг тощо.

Методи дослідження:

Для реалізації зазначеної мети було проведено кабінетне дослідження, яке включало аналіз законодавства, національних і міжнародних документів, статистичних даних, наукових публікацій і результатів попередніх соціальних досліджень. Польовий етап дослідження включав консультації з національними експертами (14), глибинні інтерв’ю з молоддю з числа представників цільової групи (12 інтерв’ю), їх опікунами, зокрема батьками-вихователями та прийомними батьками, директорами інтернатних установ (9 інтерв’ю), фахівцями, які працюють з молоддю на місцевому рівні (9 інтерв’ю).

Територіальне охоплення дослідження: м. Київ, Київська і Дніпропетровська області.

Інші дослідження

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»
2023

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»

Замовник: МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"
Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей
2021

Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей

Замовник: ГО «Ліга соціальних працівників України»