• Рік публікації: 2016
  • Кількість сторінок: 12 c.

У 2016 році в Україні у партнерстві БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та Аналітичного центру «Соціоконсалтинг» була реалізована третя хвиля дослідження за міжнародною методикою «Індекс стигми ЛЖВ». Воно було покликане зібрати систематизовані, документовані дані про поширеність і прояви стигми та дискримінації на основі уніфікованого опитувальника на противагу поширеній практиці документування та використання для адвокації окремих випадків стигматизації і дискримінації, порушень прав людини. Реалізація повторних досліджень у 2013 та 2016 рр. за аналогічною методикою мала на меті створити на національному рівні масив достовірних даних та провести аналіз тенденцій у поширеності СіД за ознакою ВІЛ-статусу протягом 2010-2016 рр. Дані, зібрані в ході кожної із хвиль дослідження, активно використовувалися в адвокаційній діяльності пацієнтських організацій.

На даний момент дослідження за методикою «Індекс стигми» було проведено приблизно у 70 країнах світу, однак Україна – єдина країна, яка провела таке дослідження тричі.

Методи дослідження:

  1. Стандартизовані інтерв’ю з ЛЖВ, які в ході кожної із хвиль опитування проводилися за порівнюваним опитувальником. У ході кожної із хвиль дослідження було опитано по 1500 респондентів.
  2. Глибинні інтерв’ю з ЛЖВ за методом «життєві історії». У 2010 та 2013 рр. глибинні інтерв’ю проводилися лише з ЛЖВ, які в ході кількісного компоненту опитування повідомили про випадки стигми та дискримінації у різних сферах життя. У 2016 році близько чверті інтерв’ю було проведено із ЛЖВ, які зазначили про те, що розкриття ВІЛ-статусу тим чи іншим представникам соціального оточення (роботодавцям, медичним працівникам, родичам і т.п.) сприяло позитивним змінам у житті респондента, призвело до позитивного ставлення оточення до ЛЖВ. Всього було проведено 58 інтерв’ю.