• Рік публікації: 2017
  • Кількість сторінок: 12 c.

Дане дослідження проведене в рамках проекту RESPECT: «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України», що реалізовувався ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Воно було покликане зібрати систематизовані, документовані дані про рівень, поширеність та прояви множинної стигми і дискримінації (СіД), з якою стикаються ВІЛ-позитивні представники груп найвищого ризику (ГНР). Результати даного дослідження були використані для вдосконалення пакетів послуг/заходів в рамках проекту RESPECT з метою більш активного включення та ефективного утримання ЛЖВ у каскаді послуг з лікування, догляду та підтримки.

У ході дослідження основний акцент робився на прояви множинної стигми у медичній сфері, інші проблеми та обмеження, які перешкоджають доступу представників ГНР та/або ЛЖВ до медичних послуг, зокрема їх залученню до каскаду ВІЛ-послуг.

Для збору даних використовувалися кількісні та якісні соціологічні методи.

Кількісний компонент дослідження був реалізований у вигляді опитування представників цільових груп методом стандартизованого інтерв’ю у форматі «віч-на-віч». Загалом було опитано 1340 респондентів, які представляють чотири цільові групи:

  1. ВІЛ-позитивні представники груп найвищого ризику інфікування ВІЛ (далі ВІЛ+ГНР+).
  2. ВІЛ-позитивні особи, які не належать до груп найвищого ризику інфікування ВІЛ (далі ВІЛ+ГНР-).
  3. ВІЛ-негативні представники груп найвищого ризику інфікування ВІЛ (далі ВІЛ-ГНР+).
  4. ВІЛ-негативні особи, що не належать до груп найвищого ризику інфікування ВІЛ (далі ВІЛ-ГНР-).

Тип вибірки – квотна представницька вибірка для кожної із цільових груп дослідження. Квоти базувалися на наявній інформації щодо кожної із ГНР дослідження та визначалися таким чином, аби уникнути систематичних помилок вибірки (її зміщення у бік тієї чи іншої підгрупи респондентів), а також забезпечити порівнюваність даних стосовно різних цільових груп дослідження між собою.

Рекрут ВІЛ-позитивних респондентів (як тих, що належать до ГНР, так і тих, що не належать до них) здійснювався через регіональні представництва БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; рекрутом ВІЛ-негативних представників ГНР (СІН, РКС, ЧСЧ) опікувалися ВІЛ-сервісні НУО, які реалізують програми зменшення шкоди. Опитування ВІЛ-негативних респондентів, які не належать до ГНР, проводилося «на виході» із медичних закладів (ЗОЗ загальної лікувальної мережі та стаціонарних відділень).

Результати кількісного компоненту дослідження доповнені якісними даними – матеріалами 12 глибинних інтерв’ю за методом «життєві історії». Вони проведені з ВІЛ-позитивними респондентами, які належать до ГНР.