В рамках дослідження було розроблено якісні та кількісні індикатори для оцінки ефективності групових форм роботи з ЧСЧ (дієвість, результативність, економічність) щодо профілактики ВІЛ-інфекції, а також алгоритм розрахунку витрат на проведення групових заходів на основі бюджетів НУО. Аналіз і оцінка прямих і опосередкованих результатів, ефективності групових форм роботи, а також їх впливу на попередження поширеності ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ проводилися шляхом порівняння відповідних показників, розрахованих для основної групи (до неї увійшли клієнти, котрі отримують послуги як групової, так й індивідуальної профілактики ВІЛ) і контрольної групи (клієнти, які отримували профілактичні послуги лише індивідуально).