Дане дослідження було частиною проекту «Місто, дружнє до кожного», що виконується ГО “Міцна громада” за грантової підтримки Представництва INTERNATIONAL ALERT в Україні. Даний проект орієнтований на активізацію співпраці громади з владою Станично-Луганського району задля зростання добробуту і безпеки мешканців району.

Мета дослідження полягала у визначенні рівня соціальної згуртованості мешканців Станично-Луганського району. Передбачалося, що результати дослідження стануть підґрунтям у розробці Програми з посилення соціальної згуртованості та зростання рівня довіри мешканців громади до влади та владних структур.

Основні фокуси дослідження полягали у вивченні:

  • рівня безпеки та добробуту мешканців громади, основних проблем, які їх турбують;
  • рівня довіри до влади та у громаді в цілому, включаючи ставлення до окремих соціально вразливих груп, в т.ч. ВПО;
  • спільних цінностей та ідентичності, готовності членів громади до спільних дій задля покращення власного добробуту та безпеки.

У якості основного методу збору даних використовувалося опитування населення Станично-Луганського району за методикою особистих структурованих інтерв’ю віч-на-віч. Вибірка – багатоступенева, репрезентативна для населення Станично-Луганського району, із використанням квотного методу відбору респондентів на останньому етапі. Обсяг вибірки – 400 респондентів.

У рамках даного дослідження АЦ «Соціоконсалтинг» розробляв протокол та інструментарій дослідження, забезпечував введення та статистичну обробку соціологічних даних, надавав консультаційну підтримку ГО «Міцна громада» в ході збору даних та підготовки аналітичного звіту.

Інші дослідження

Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей
2021

Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей

Замовник: ГО «Ліга соціальних працівників України»
Реформування систем захисту прав дитини – посилення прав дітей:  проведення національного аналізу як складової міжнародного дослідження
2020

Реформування систем захисту прав дитини – посилення прав дітей: проведення національного аналізу як складової міжнародного дослідження

Замовник: Європейський центр соціальної політики та досліджень (Відень, Австрія)