• Рік публікації: 2007
  • Кількість сторінок: 2007 c.
  • ISBN: 978-966-02-4394-1

Це видання є одним з перших внесків у створення національної системи моніторингу дотримання прав пацієнтів в Україні. Авторами викладено методологію та технологію проведення моніторингу дотримання прав пацієнтів, запропоновано систему індикаторів, за допомогою яких можливе кількісне вимірювання випадків порушення прав пацієнтів. У виданні також вміщені результати пілотного дослідження, яке дозволило апробувати розроблену методику, провести аналіз стану дотримання прав пацієнтів в Україні, а також внести певні вдосконалення у систему індикаторів і сформулювати рекомендації щодо впровадження громадського моніторингу.