Громадська думка — це сукупність поглядів, суджень, оцінок людей стосовно певної проблеми, явищ чи подій в різноманітних сферах суспільного життя: політичній, економічній, соціальній тощо. Одним із найпоширеніших методів вивчення громадської думки є соціологічне опитування