Громадська думка населення стосовно державно-адміністративного упорядкування населених пунктів та забезпечення їх життєдіяльності
2013

Громадська думка населення стосовно державно-адміністративного упорядкування населених пунктів та забезпечення їх життєдіяльності

Замовник: Всеукраїнське об’єднання органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»

Громадська думка — це сукупність поглядів, суджень, оцінок людей стосовно певної проблеми, явищ чи подій в різноманітних сферах суспільного життя: політичній, економічній, соціальній тощо. Одним із найпоширеніших методів вивчення громадської думки є соціологічне опитування