Проєкт «Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної і вторинної ланки охорони здоров’я в Україні» (далі – Проєкт) реалізовувався Українською фундацією громадського здоров’я за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) протягом липня 2019 – квітня 2020 року. Він став продовженням проєкту аналогічного спрямування «Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної ланки охорони здоров’я в Україні», який реалізовувався УФГЗ за підтримки ЮНІСЕФ протягом листопада 2017 – грудня 2018 р.

Проєкт включав кілька основних компонентів діяльності.

 1. Вдосконалення нормативно-правової бази у царині надання медичних послуг пацієнтам-підліткам.
 2. Збереження надання дружніх до підлітків послуг в рамках реформи системи охорони здоров’я.
 3. Мобілізація та залучення підлітків у Проєкт, поширення серед підліткової аудиторії достовірної та зрозумілої інформації про різні аспекти здоров’я.
 4. Розбудова потенціалу лікарів задля впровадження і підтримки сучасних дружніх до молоді сервісів з психічного, статевого та репродуктивного здоров’я.

Мета оцінки: оцінка стратегії, обраної для реалізації Проєкту, визначення його досягнень і невдач, а також аналіз результатів Проєкту, включаючи:

 • огляд правових ініціатив і політик, розроблених у рамках Проєкту;
 • аналіз досягнутих результатів щодо реалізації навчального та інформаційного компонентів Проєкту;
 • огляд оновлених моделей надання дружніх до підлітків медичних послуг;
 • оцінка залучення підлітків у Проєкт, їх участі в процесах прийняття рішень, які стосуються питань політики в сфері здоров’я підлітків, досягнень і уроків, винесених завдяки участі в Проєкті;
 • оцінка результативності заходів, орієнтованих на підвищення потенціалу лікарів.

Відповідно до окремих складових Проєкту, для їх документування та оцінки було використано низку методів.

1) Оцінка адвокаційного компоненту і кризового менеджменту КДМ проводилася із застосуванням наступних методів.

 • Огляд нормативно-правової бази у царині надання підліткам профілактичних та консультаційних послуг з питань збереження здоров’я у контексті медичної реформи.
 • Вторинний аналіз проєктної документації.
 • Глибинні інтерв’ю з експертами в царині адміністрування системи охорони здоров’я.
 • Включене спостереження на заходах, організованих в рамках Проєкту.
 • Опитування (анкетування) лікарів ЦПМСД м. Полтави.

2) Оцінка залучення до Проєкту підлітків , покращення їх доступу до інформації з питань здоров’я проводилася із застосуванням наступних методів.

 • Фокус-групи з підлітками віком 14-17 років. Всього було проведено 7 фокус-груп.
 • Включене спостереження на заходах, організованих в рамках Проєкту, в яких брала участь молодь.

3) Оцінка розбудови потенціалу лікарів задля надання сучасних дружніх до молоді сервісів проводилася із застосуванням наступних методів.

 • Аналіз анкет, які заповнювалися лікарями-учасниками тренінгів з питань доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (ДКП/PrEP) до та після участі у тренінгах. Всього було проаналізовано 157 комплектів анкет.

Вторинний аналіз проєктної документації, а саме матеріалів розробленого в рамках Проєкту навчального онлайн-курсу з питань здоров’я підлітків для лікарів.