В рамках дослідження було оцінено 8 громад щодо наявного у них потенціалу для створення фонду громади (ФГ). З цією метою було використано якісну стратегію, адже досліджувалась ситуація (передумови для створення фонду громади), яка існувала перед початком впровадження програмних заходів. Передусім йшлося про аналіз суб’єктивного сприйняття ідеї та концепції ФГ представниками ініціативної групи, їх прибічниками, а також представниками бізнес-кіл, без участі яких дуже складно досягнути реальних зрушень. Оцінювання здійснювалось на основі низки розроблених індикаторів, що вимірювали рівень й особливості готовності різних суб’єктів громади (бізнес, третій сектор, влада, ЗМІ тощо) долучитися до діяльності майбутнього фонду. Особливістю емпіричного етапу дослідження було те, що підбором та запрошенням респондентів займалися виключно члени ініціативних груп. Відповідно, учасники дослідження у більшості своїй належали до ядра людей, орієнтованих на створення ФГ, яке сформувала навколо себе ініціативна група, або просто до кола близьких знайомих когось із її членів.

Методи дослідження:

  • Кабінетний аналіз, який передбачав аналіз регіональних статистичних даних про діяльність підприємницького сектору як потенційного донора громади і діяльність НУО в регіоні; вивчення документів про стратегічний розвиток громади; збір даних про існуючі способи поширення інформації в громаді.
  • Гнучкі інтерв’ю з представниками органів місцевої влади та мас-медіа, ділового співтовариства, громадськості, спрямованих на вивчення рівня міжсекторного партнерства у досліджуваних громадах. Всього 34 інтерв’ю.
  • Фокус-групи з представниками громад. Усього 10 фокус-груп.
  • Включене спостереження під час зустрічей із представниками бізнес-кіл щодо фінансової та організаційної підтримки благодійної діяльності в громаді, а також під час відкритої дискусії із представниками громади. Всього проведено 16 включених спостережень.

Територіальне охоплення: м. Миколаїв, с. Кодаки Київської обл., м. Перечин Закарпатської обл., м. Сєвєродонецьк Луганської обл., м. Бердянськ, м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград, м. Біла Церква Київської області

Інші дослідження

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»
2023

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»

Замовник: МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"