У рамках проєкту було розроблено методологію та універсальний інструмент для проведення МіО грантових проєктів за наступними складовими:

  • результативність (відповідність діяльності та здобутків в рамках проєктів запланованим активностям та індикаторам);
  • ефективність (відповідність діяльності встановленим процедурам, вимогам та правилам);
  • бар’єри (проблеми, з якими стикалися організації під час реалізації проєктів, і шляхи їх вирішення).

Також було організовано моніторинг і оцінку 84 проєктів, що реалізовувались НУО за грантової підтримки ПРООН переважно на Сході України (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області). Зокрема оцінювані проєкти стосувалися вдосконалення громадської безпеки, посилення соціальної згуртованості, вдосконалення доступу до правосуддя, розвитку взаємодії поліції та громади на засадах партнерства, протидії домашньому та ҐЗН, полегшення наслідків епідемії COVID-19 тощо.

За результатами моніторингових візитів було підготовлено 84 звіти. Здобутий в ході реалізації проєкту досвід узагальнено в Консолідованому звіті, розроблено рекомендації щодо вдосконалення процедур і процесів при впровадженні грантових проєктів, у т. ч. для організацій-грантоотримувачів і ПРООН. Рекомендації для ПРООН стосувалися:

  • більш чіткої деталізації інструкцій для організацій-грантоотримувачів щодо всіх етапів реалізації проєктів – від постановки завдань, планування активностей та встановлення індикаторів до оцінки успішності проєкту та підготовки звіту;
  • вдосконалення стандартизації та контролю за дотриманням грантоотримувачами встановлених процедур;
  • інформаційно-методичної та експертної підтримки організацій-грантоотримувачів в ході реалізації проєктів.

Інші дослідження

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»
2023

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»

Замовник: МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"