Дане дослідження мало на меті аналіз впровадження алгоритмів залучення пацієнтів до тестування та лікування ВІЛ-інфекції, розроблених та відпілотованих в рамках проекту RESPECT «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику у медичних закладах України» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Вказані алгоритми являли собою «ідеальні» моделі, які описували порядок відбору і медичного та соціального супроводу пацієнтів в процесі отримання ними послуг із діагностики ВІЛ та, у разі позитивного результату, постановки на диспансерний облік і початку лікування. Було розроблено окремі алгоритми для стаціонарів та ЗОЗ амбулаторного типу, які пілотувалися на базі 25 медичних закладів різного типу (центри ПМСД, поліклініки, лікарні, тубдиспансери тощо) у містах Черкаси, Кривий Ріг, Миколаїв та Кропивницький.

Завдання дослідження:

  1. Узагальнення, опис та візуалізація алгоритмів, впроваджених у пілотних ЗОЗ.
  2. Опис механізму впровадження алгоритмів у пілотних ЗОЗ.
  3. Аналіз ефективності впровадження алгоритмів та їх впливу на залучення клієнтів до тестування та лікування ВІЛ-інфекції.
  4. Аналіз можливостей для забезпечення сталості алгоритмів та шляхів її досягнення.
  5. Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження алгоритмів у інших ЗОЗ та інших регіонах України.

Дизайн дослідження – якісне соціологічне дослідження із застосуванням наступних методів збору даних:

  1. Глибинні інтерв’ю з експертами: соціальними працівниками та регіональними координаторами проекту, лікарями та медичними координаторами, залученими до його реалізації, а також зі стейкхолдерами проекту – головними лікарями центрів СНІДу та керівниками управлінь/департаментів охорони здоров’я. Всього було проведено 40 глибинних інтерв’ю.
  2. ФГД з ВІЛ-позитивними пацієнтами, які впродовж проекту отримали соціальний супровід та стали на диспансерний облік. Всього було проведено 4 ФГД (по 1 у кожному із міст, де реалізовувався проект) та 2 групових інтерв’ю з клієнтами, які відмовилися від участі у ФГД.