У рамках проєкту «Прискорення відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в пріоритетних містах задля досягнення цілей 90-90-90, нульової стигми та якості лікування до 2020 року», що реалізується UNAIDS спільно з IPAC та фінансується USAID, досягнення цілей фаст-треку має відбуватися в рамках програмної діяльності, заснованої на доказах та орієнтованої на подолання бар’єрів, пов’язаних з правами людини.

Метою даного дослідження був збір даних, необхідних для планування програмної діяльності на рівні міст, що доєдналися до стратегії фаст-треку, а також для проведення моніторингу стигми і дискримінації у відповідності із Рекомендаціями ЮНЕЙДС щодо Глобального моніторингу з питань ВІЛ (зокрема щодо показника 4.4. “Досвід дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, в установах охорони здоров’я”).

Проведення даного дослідження поєднувалося із проведенням четвертої хвилі дослідження «Індекс стигми ЛЖВ в Україні» на національному рівні. Останнє реалізоване АЦ «Соціоконсалтинг» спільно з БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ». Індекс стигми – це розроблена та схвалена на міжнародному рівні дослідницька ініціатива, яка передбачає використання стандартизованого опитувальника та стратегії побудови вибірки задля збору даних щодо взаємопов’язаних форм стигми та дискримінації, з якими стикаються люди, які живуть з ВІЛ.

Дослідження проводилося в містах Київ та Одеса (міста, які прийняли стратегію фаст-треку).

Збір даних проводився за допомогою методу структурованих інтерв’ю face-to-face з ЛЖВ з використанням планшетів. Інтерв’ю проводилися за анкетою, розробленою міжнародними експертами та адаптованою до українських реалій.

Тип вибірки – репрезентативна для ЛЖВ Києва та Одеси, квотна за частками ЛЖВ, які активно лікують ВІЛ-інфекцію, та ЛЖВ, які уникають лікування ВІЛ, статтю та віком, а також частками представників ключових груп, уразливих до ВІЛ. Загальний обсяг вибірки становив 400 респондентів у Києві та 403 респонденти в Одесі.