В ході дослідження вивчався рівень знань щодо туберкульозу та їх використання у реальному житті, сприйняття особистого ризику захворювання на туберкульоз, виявлялися бар’єри оптимальної поведінки відносно профілактики та звернення за медичною допомогою у разі виникнення перших симптомів туберкульозу, оцінювався рівень стигматизації за ознакою захворювання на туберкульоз серед загального населення та окремих уразливих груп ризику. Також збиралися інші стратегічні дані, які доцільно використовувати для планування та організації національної інформаційної кампанії в рамках профілактики епідемії туберкульозу.

Методи дослідження:

  • Опитування загального населення України методом стандартизованого інтерв’ю, що проводилося за національною репрезентативною вибіркою. Всього було опитано 5004 респонденти в усіх регіонах України.
  • Напівструктуровані інтерв’ю з представниками груп ризику (споживачами ін’єкційних наркотиків, особами без постійного місця проживання, представниками ромського населення, колишніми засудженими, які під час відбування покарання проходили лікування ТБ). Всього 227 інтерв’ю.
  • Гнучкі інтерв’ю з особами, дотичними до ромів. Всього 6 інтерв’ю.
  • Гнучкі інтерв’ю з працівниками ЗМІ. Всього 16 інтерв’ю.