Дослідження передбачало вивчення рівня знань про ВІЛ/СНІД/ІПСШ, ставлення і поведінкових практик клієнтів ЖСБ з метою подальшої розробки форм і методів профілактичної роботи з представника цільової групи. Основна увага дослідників була зосереджена на оцінці потреб клієнтів ЖСБ у профілактичних послугах, вивченні найбільш прийнятних для них шляхів (канали, способи розміщення тощо) отримання профілактичної  і освітньої інформації стосовно ВІЛ/СНІД. Оскільки, погано вивченою і такою, що стрімко росте є група клієнтів ЖСБ, які активно користуються Інтернетом, в рамках дослідження було передбачено проведення онлайн опитування представників цієї групи клієнтів. Запитання анкети були спрямовані передусім на визначення рівня зацікавленості в інформації щодо збереження сексуального здоров’я, ВІЛ/СНІД/ІПСШ, а також на пошук найбільш підходящих форм надання такої інформації чоловікам, які замовляють секс-услуги через Інтернет.

Методи дослідження:

  • напівструктуровані інтерв’ю з клієнтами ЖСБ. Всього було проведено 180 інтерв’ю;
  • напівструктуровані інтерв’ю з ЖСБ. Всього було проведено 180 інтерв’ю;
  • глибинні інтерв’ю зі «роботодавцями» ЖСБ (сутенерами, «мамочками»). Всього було проведено 12 глибинних інтерв’ю;
  • Інтернет-опитування відвідувачів сайтів, що розміщують об’яви про секс-послуги за плату (сайти знайомств тощо). Всього було отримано 144 заповнені клієнтами ЖСБ анкети.

Територіальне охоплення: мм. Київ, Обухів Київської обл., Одеса, Южний Одеської обл., Донецьк, Маріуполь Донецької обл., Львів, Рівне, Кіровоград, Вінниця.