Дослідження передбачало проведення оцінки запровадження політки і програм профілактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях. З цією метою АЦ «Соціоконсалтинг» спільно з Державним департаментом нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України було проведено опитування керівників 30 великих підприємств державного і недержавного сектору. Особливу увагу було приділено аналізу політики боротьби зі стигматизацією і дискримінацією ВІЛ-інфікованих працівників, а також вивченню програм профілактики, контролю і підтримки ВІЛ-інфікованих працівників. На основі отриманих даних було розраховано національний показник запровадження програми боротьби з ВІЛ/СНІДом на робочих місцях, який увійшов до першого національного звіту щодо виконання Україною Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІД.