У 2020 році в Україні була проведена четверта хвиля дослідження щодо стигматизації та дискримінації ЛЖВ. При його проведенні використовувалася міжнародна методика «Індекс стигми ЛЖВ», яка була розроблена у 2005 році низкою міжнародних організацій (GNP+, ICW, IPPF, UNAIDS). У 2018 році вона була доопрацьована під егідою Ради Народонаселення ООН і Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), після чого отримала назву «Індекс стигми ЛЖВ 2.0».

Дане дослідження, так само як і три попередні хвилі «Індексу стигми» в Україні (2010, 2013 та 2016 рр.), проводилося АЦ «Соціоконсалтинг» спільно з БО «100% життя» (раніше – ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»).

У ході проведення дослідження використовувалися наступні методи збору даних.

1) Структуровані інтерв’ю face-to-face із ЛЖВ з використанням планшетів. Тип вибірки – репрезентативна, пропорційна, квотна за регіонами, типом населеного пункту, частками ЛЖВ, які активно лікують ВІЛ-інфекцію, та ЛЖВ, які уникають лікування ВІЛ, статтю та віком, а також частками представників ключових груп. Всього було опитано 2201 респондента.

2) Глибинні інтерв’ю з ЛЖВ за методом «життєвої історії». Загалом було проведено 26 глибинних інтерв’ю.

Фокуси аналізу даних: поширеність стигматизації та дискримінації ЛЖВ у різних сферах життя: охорона здоров’я, відносини із соціальним оточенням, працевлаштування та зайнятість, а також прояви самостигматизації та самодискримінації, дотримання конфіденційності інформації про ВІЛ-статус, поширеність порушень прав людини та готовність їх захищати тощо.

Особливістю даного дослідження, порівняно із попередніми хвилями «Індексу стигми», є застосування інтерсекціонального підходу. На відміну від попередніх хвиль дослідження, які зосереджувалися виключно на проявах СіД за ознакою ВІЛ-статусу, в рамках Індексу стигми-2020 вперше було досліджено досвід стигми і дискримінації ЛЖВ на основі їх належності до ключових груп: споживачів наркотиків, секс-працівників, ЧСЧ.

27 листопада 2020 року відбулася онлайн презентація результатів дослідження з використанням онлайн платформи Zoom. У презентації взяли участь міжнародні та українські експерти, представники спільноти ЛЖВ, співробітники регіональних представництв БО «100% життя» та представники інших зацікавлених сторін.