Дане дослідження було реалізоване Аналітичним центром «Соціоконсалтинг» за ініціативою, за технічної та грантової підтримки проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» у партнерстві з Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Цілі проекту:

  1. Визначення потреб у перерозподілі обов’язків медичних працівників, зайнятих у сфері ВІЛ-сервісу, та збір інформації для прийняття рішень у цій сфері.
  2. Вивчення мотиваторів та стимулів, які вже використовуються, або можуть використовуватися для медичних працівників у сфері надання ВІЛ-послуг.
  3. Розробка механізму перерозподілу обов’язків для пілотування на районному рівні як компонента посилення кадрового потенціалу в сфері ВІЛ-сервісу.

Проект поєднав три основних компоненти, кожен із яких співвідноситься з його цілями:

  1. Аналіз робочого навантаження на обраних сайтах у семи пріоритетних регіонах (ціль 1).
  2. Формативне дослідження мотиваторів і стимулів праці медпрацівників у сфері ВІЛ-сервісу (ціль 2).
  3. Розробка і презентація схем перерозподілу обов’язків у сфері надання ВІЛ-послуг (ціль 3).

Методи дослідження:

І. Аналіз робочого навантаження проводився з використанням методу фотохронометражних досліджень, за допомогою якого здійснювалось вивчення затрат часу на надання окремих ВІЛ-послуг у різних типах медзакладів. Загальна кількість респондентів, за якими проводилося спостереження, становить 154 особи. Всього проведено 770 спостережень (154 респонденти х 5 днів спостереження за кожним).

ІІ. Формативне дослідження мотиваторів і стимулів праці медпрацівників проводилося із використанням наступних методів соціологічного дослідження:

  • напівструктуровані інтерв’ю з медпрацівниками (всього 600 інтерв’ю);
  • фокус-групи з медпрацівниками (всього 13 ФГД);
  • глибинні інтерв’ю з керівниками ЗОЗ (головними лікарями, начмедами) (всього 26 інтерв’ю).