Метою дослідження було вивчення законодавчих вад у сфері дискримінації прав уразливих груп населення, аналіз поширеності дискримінації на інституціональному рівні та визначення шляхів її запобігання на законодавчому, виконавчому і аксіологічними рівнях.