• Автори: Ірина Демченко, Наталія Кожан, Лариса Гольцас, Анна Фенчак
  • Рік публікації: 2017
  • Кількість сторінок: 16 c.

Дослідження було проведено з метою вивчення думки батьків/опікунів про необхідність вакцинації дітей, труднощів при дотриманні «календаря щеплень», у т.ч. доступності планової вакцинації для сімей, переміщених із зони військових дій.

Для формування максимально об’єктивної емпіричної бази були використані кілька методів збору даних, а результати, отримані за допомогою кожного з них, були тріангульовані (співвіднесені) між собою:

  • Структуровані інтерв’ю з батьками.
  • Напівструктуровані інтерв’ю з медичними працівниками.
  • Фокус-групи з батьками.
  • Гнучкі інтерв’ю з експертами.
  • Аналіз контенту соціальних мереж.