Дане дослідження було проведене АЦ «Соціоконсалтинг» на початку реалізації двох масштабних Проектів структури ООН Жінки: «Розбудова мирного, демократичного та ґендерно-рівноправного суспільства в Україні» (фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії) та «Ґендерна рівність у процесах децентралізації та реформи правоохоронної системи» (фінансується Міністерством закордонних справ Данії).

Воно було присвячене питанням громадського сприйняття та ставлення до ґендерних стереотипів, ґендерних ролей, відносин влади і підлеглості між чоловіками і жінками, розподілу обов’язків між ними у різних сферах життя. Це – одне з перших в Україні досліджень такого масштабу. У його рамках всебічно та комплексно аналізувалися думки та настанови населення, які є підґрунтям для реалізації ґендерного насильства, а також контекст, у якому воно відбувається (наприклад, громадське сприйняття постраждалих від насильства та кривдників, готовність постраждалих звертатися по допомогу для захисту своїх прав та покарання кривдників тощо).

Результати дослідження використовувалися для планування та реалізації інформаційних, адвокаційних, навчальних та інших заходів ООН-жінками, а також для налагодження ефективної комунікації та розбудови міжсекторальної взаємодії між різними стейк-холдерами, дотичними до теми протидії ҐЗН.

Методологія дослідження поєднувала застосування кількісних та якісних соціологічних методів, які взаємно доповнювали один одного.

Основний метод збору даних – опитування населення віком 14-70 років шляхом проведення структурованих інтерв’ю face-to-face із використанням планшетів. Тип вибірки – багатоступенева стратифікована із квотним методом відбору респондентів на останньому етапі. Вибірка – регіональна, репрезентативна для кожної із трьох областей, у яких проводилося дослідження (Запорізька, а також підконтрольні Уряду України території Донецької та Луганської областей). Загальний обсяг вибірки – 3000 респондентів (по 1000 респондентів у кожній із областей).

На наступному етапі дослідження були проведені глибинні інтерв’ю з експертами та фокус-групи із представниками різних цільових груп для валідизації та доповнення кількісних даних, зібраних в ході опитування населення. Загалом було проведено 9 фокус-групових дискусій із вчителями та шкільними психологами, жінками, які пережили досвід насильства, чоловіками і жінками із числа ЛЖВ, людей з інвалідністю, осіб похилого віку, Ромів. Також було проведено 21 гнучке інтерв’ю з експертами, включаючи представників органів місцевого самоврядування, які займаються забезпеченням ґендерної рівності та протидією ґендерному насильству (управління соціального захисту населення, сімейної та молодіжної політики тощо), співробітників Національної поліції, Служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, шелтерів для постраждалих від насильства, релевантних НУО тощо.

Результати дослідження були нами презентовані та обговорені на зустрічах зі стейк-холдерами у кожній із трьох областей. У цих заходах взяли участь представники органів місцевої влади, правоохоронних органів, надавачів соціальних послуг для постраждалих від насильства, НУО, представники ЗМІ та інші зацікавлені сторони.

Інші дослідження

Оглядові дослідження за методикою «безпечна громада (безпечне місто)»
2020

Оглядові дослідження за методикою «безпечна громада (безпечне місто)»

Замовник: МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», ГО «Станично-Луганський центр регіонального розвитку «Міцна громада»
Фінальне опитування з питань громадського сприйняття та ставлення до ґендерно-зумовленого насильства щодо жінок в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях
2021 - 2020

Фінальне опитування з питань громадського сприйняття та ставлення до ґендерно-зумовленого насильства щодо жінок в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях

Замовник: Замовник: Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки)