В ході проекту було досліджено динаміку рівня поінформованості про ВІЛ/СНІД та поведінкові настанови засуджених; динаміку поширеності ризикованої поведінки засуджених, включаючи ін’єкційне споживання наркотиків, незахищені статеві контакти; проаналізовано перебіг реалізації програм зменшення шкоди, які проводять НУО у виправних колоніях, розглянуто чинники, що впливають на їх ефективність. Оцінка програм зменшення шкоди у виправних колоніях проходила у два етапи (базова – у січні і підсумкова – у листопаді 2007 р.). Базове та підсумкове дослідження проводилися за єдиною методикою (обсяг вибірки, метод відбору респондентів, метод опитування) та шляхом порівняльного аналізу отриманих результатів. Для верифікації отриманих кількісних даних і більш глибокого аналізу кількісне дослідження було доповнено якісним (напівструктуровані інтерв’ю з працівниками КВС і лідерами НУО, які впроваджують програми зменшення шкоди – при базовому дослідженні; глибинні інтерв’ю із засудженими – при підсумковому дослідженні).