Фокус уваги дослідників був зосереджений на вивченні причин відмови від отримання послуг програми профілактики ВІЛ/СНІД на постійній основі, а також визначенні механізмів залучення та утримання клієнтів з числа СІН, ЖКС та ЧСЧ в рамках проектів зменшення шкоди. Особливість дослідження полягала у підході до побудови вибірки. Серед запрошених до участі в опитуванні клієнтів НУО з числа СІН, ЖКС, ЧСЧ були представлені як регулярні, так і нерегулярні отримувачі послуг НУО. При цьому регулярність користування послугами НУО визначалася відповідно до бази даних клієнтів програм зменшення шкоди SyrEx, а також – за самовизначенням респондентів. Такий підхід дозволив порівняти відповіді досліджуваних груп респондентів, а також проаналізувати наявність статистичного зв’язку між переліком медико-соціальних послуг і регулярністю їх отримання; мотивами отримання проектних послуг представниками окремих уразливих груп і регулярністю отримання послуг; між частотою обміну або отримання шприців клієнтами-СІН і безпечним введенням ін’єкційних наркотиків.