У виданні представлено погляди громадських організацій на хід виконання країною зобов’язань, взятих нею на себе у зв’язку з приєднанням до Декларації ССГАООН у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я. В основу методології моніторингового дослідження покладено кабінетний аналіз. Він передбачав проведення огляду нормативно-правової бази, наявних наукових публікацій, аналіз статистичних даних, вторинний аналіз соціологічних даних і результатів поведінкових досліджень, консультації з експертами.