В ході дослідження було проаналізовано правові засади державної політики щодо збереження здоров’я чоловіків, її реалізації урядовими структурами та громадськими організаціями. За допомогою соціологічних методів був досліджений рівень обізнаності громадян щодо складових репродуктивного здоров’я, чинників його збереження, установ, де можна отримати консультацію, кваліфіковану допомогу. Окрему увагу автори дослідження приділили аналізу ставлення населення до збереження репродуктивної функції чоловіків і їх сексуальної активності, а також реальним поведінковим практикам, включаючи застосування контрацептивів, прийняття рішень щодо планування сім’ї, звернення за допомогою до медичних закладів тощо. Окремим напрямком аналізу стало вивчення потреб у інформації та послугах з питань репродуктивного здоров’я.