Дослідження мало на меті отримання об’єктивної інформації щодо функціонування фармаконагляду та системи безпеки лікарських засобів в Україні. Збір емпіричних даних здійснювався шляхом проведення напівструктурованих інтерв’ю з експертами – начмедами або особами, відповідальними за здійснення фармаконагляду в медичному закладі.

Всього було проведено 32 інтерв’ю у 6 регіонах (Житомирська, Київська, Рівненська, Харківська, Хмельницька області та м. Київ).