• Рік публікації: 2021
  • Кількість сторінок: 41 c.

Це дослідження проведено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки, та Програми Уряду Великої Британії «GoodGovernanceFund», наданої від імені народу Великої Британії. Відповідальність за зміст цього документу, який необов’язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, UKaid або Уряду Великої Британії, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту № 72012118C00001.

Численні закордонні дослідження свідчать, що ґендерна обізнаність медичних працівників значною мірою впливає на якість послуг, які надаються пацієнтам, а також на комунікацію та кар’єрну мобільність працівників сфери охорони здоров’я. Водночас в Україні бракувало узагальнених даних про рівень ґендерної обізнаності медпрацівників.

Дане дослідження стало першим репрезентативним опитуванням медичних працівників щодо того, як ґендерні стереотипи та уявлення впливають на спілкування лікаря та пацієнта.

Метою дослідження була оцінка ґендерної обізнаності серед медичних працівників, зокрема серед лікарів і медсестер/медбратів. Задачі дослідження:

  • вивчити поширення ґендерних стереотипів серед лікарів і медсестер/медбратів;
  • визначити, як проявляються ґендерні стереотипи медичних працівників у їхній взаємодії з пацієнтами;
  • дізнатись як ґендерні стереотипи впливають на переконання щодо колег.

Також дослідження мало на меті оцінити умови праці та відчуття безпеки на робочому місці та вплив COVID-19 на робоче навантаження і розподіл сімейних обов’язків медичних працівників .

Дослідження передбачало поєднання кількісних та якісних соціологічних методів збору даних, при цьому кожна наступна дослідницька активність базувалася на результатах попередньої.

  • Етап 1 – проведення 16 фокус-груп із медпрацівниками, які мали на меті вивчення ґендерної чутливості медпрацівників і впливу епідемії COVID-19 на ґендерні стереотипи медпрацівників. Загалом у них взяли участь 93 медпрацівники, в т. ч. 59 жінок і 34 чоловіки.
  • Етап 2 – кількісне опитування медпрацівників, яке проводилося із використанням методу особистого інтерв’ю у форматі віч-на-віч. Всього було опитано 2031 медпрацівник, включаючи 1529 лікарів і 502 медичних сестер/братів.
  • Етап 3 – проведення 4 фокус-груп із керівниками медзакладів і «лідерами думок» для обговорення результатів кількісного опитування та розробки рекомендацій.