• Рік публікації: 2014
  • Кількість сторінок: 106 c.

При підготовці восьмої періодичної доповіді України до Комітету ООН з ліквідації всіх формдискримінації щодо жінок було виявлено низку інформаційних прогалин. Однією з них є відсутність сучасного всебічного аналізу з питань доступності соціальних послуг, у т. ч. притулків для жінок, які постраждали від насильства, організаційного та ресурсного потенціалу таких закладів, перебігу та результативності їх роботи.

Для вивчення зазначених питань було проведене дане соціологічне дослідження, орієнтоване на:

  • оцінку організаційного та ресурсногопотенціалу закладів, які надають стаціонарні послуги потерпілим від насильства жінкам;
  • аналізсоціально-демографічних характеристик клієнток центрів;
  • вивчення перешкод і обмеженьу наданні послуг цій категорії клієнток;
  • розробку пропозицій щодо вдосконалення існуючої системи надання соціальних послуг жінкам, постраждалим від насильства.