Аналітичний центр «Соціоконсалтинг» розробив універсальну методику моніторингу соціальної інтеграції ВПО. Це було зроблено в рамках проєкту «Моніторинг соціальної інтеграції ВПО у приймаючі громади: розробка методики, її апробація та імплементація», який реалізується АЦ «Соціоконсалтинг» у межах проєкту «Фенікс», що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Європейського Союзу.

Ця методика передбачає опитування ВПО за спеціальною анкетою, яка містить запитання щодо понад десяти ключових сфер життя ВПО: безпеки на новому місці проживання, доступу до адміністративних послуг та допомоги у відновленні документів, доступності житла, працевлаштування та зайнятості, медичних послуг, освіти, гуманітарної допомоги, безоплатної психологічної та юридичної допомоги, ставлення приймаючої громади до ВПО тощо.

Методика моніторингу може стати в нагоді для представників органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства та інших стейкхолдерів, дотичних до роботи із ВПО на національному рівні, в межах окремої області або громади. Адже вона дозволяє зібрати об’єктивні дані щодо актуальних проблем внутрішніх переселенців у різних сферах життя як на національному рівні, так і на рівні окремого регіону або громади, а також відстежувати зміни у часі і завдяки цьому вимірювати ефективність реалізованих заходів/програм щодо соціальної інтеграції ВПО.

У межах власного дослідження ми провели 800 особистих інтерв’ю із ВПО, які представляють усі регіони України, і зібрали дані щодо актуальних проблем ВПО на національному рівні. Результати нашого дослідження дали змогу проаналізувати особливості життєвої ситуації різних груп ВПО (жінок і чоловіків, молоді і людей старшого віку, які проживають у різних регіонах України, тощо).

Однак обсяг вибірки може бути значно меншим, а опитування може проводитися онлайн (наприклад, за допомогою гугл-форм). Це залежить від задач дослідження (наприклад, чи має воно охоплювати усю Україну або лише конкретну громаду, усіх ВПО загалом або лише молодь), бажаного рівня точності отриманих даних (яка похибка є допустимою) та того, наскільки глибоким має бути їх аналіз (чи буде порівнюватися ситуація щодо жінок і чоловіків, різних вікових груп і т. п.).

Крім безпосередньо анкети, нами були розроблені методичні рекомендації щодо планування та організації дослідження (наприклад, як побудувати вибірку для власного опитування, яким чином шукати та залучати до участі в ньому потенційних учасників, як аналізувати зібрані дані тощо). Ознайомитися з анкетою, методичними рекомендаціями та коротким викладом результатів дослідження можна у нашій публікації тут