Дякуємо проєкту USAID «REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ у закладах охорони здоров’я України» за можливість презентувати результати моніторингового дослідження «Індекс Стигми ЛЖВ в Україні» перед великою зацікавленою аудиторією, а саме: медичними працівниками, управлінцями у сфері охорони здоров’я, представниками неурядових організацій, науковцями – учасниками національної конференції, присвяченої відкриттю проєкту «REACH 95». У своїй доповіді директорка АЦ «Соціоконсалтинг» Ірина Демченко представила основні результати нової хвилі дослідження «Індекс стигми ЛЖВ 2.0 в Україні».
Особливу увагу доповідачка приділила аналізу стиматизації та дискримінації пацієнтів з ВІЛ-статусом з боку медичних працівників. Адже інтегральний показник обмеження ЛЖВ у доступі до медичних послуг (частка тих, кому відмовляли у медичній допомозі, включаючи стоматологічні послуги та послуги у сфері сексуального і репродуктивного здоров’я), який знижувався у кожній із хвиль дослідження (з 22% у 2010 році до 4% у 2020 році), за результатами опитування 2023 р. зріс до 7% і повернувся на рівень 2016 року (тоді він становив 8%). Частка ЛЖВ, що стикались з дискримінацією в зв’язку з ВІЛ у закладах охорони здоров’я, виросла з 17% у 2020 р. до 20% у 2023 р. Відбулось обговорення з учасниками конференції важливості подолання стигми і дискримінації ЛЖВ як обов’язкової умови успішної відповіді на епідемію ВІЛ в Україні.