5 червня 2024 року лідери нашої організації Ірина Демченко, канд. екон. наук і Наталія Булига, канд. соц. наук представили основні результати нової хвилі дослідження «Індекс стигми ЛЖВ 2.0 в Україні» перед учасниками конференції «HEALTHLINK: опора в хиткі часи».
Це дослідження є предметом гордості та важливою складовою життя АЦ «Соціоконсалтинг» з багатьох причин. Передусім наш Центр є унікальним виконавцем усіх хвиль «Індексу Стигми ЛЖВ в Україні», починаючи з 2010 року. Після чого кожні три роки, а саме 2013, 2016, 2020, 2023-2024 рр., ми моніторимо ситуацію щодо стигми і дискримінації (СіД) людей, які живуть з ВІЛ, використовуючи міжнародні соціологічні методики. Вони розроблені експертами низки авторитетних міжнародних організацій, а саме: Міжнародної федерації планування сім’ї (IPPF), Глобальної мережі людей, які живуть з ВІЛ (GNP+), Міжнародної спільноти жінок, які живуть з ВІЛ (ICW), Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД.
Цей дослідницький і адвокаційний проєкт є прикладом сталого ефективного партнерства АЦ «Соціоконсалтинг» і БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ». Наш Центр відповідає за доопрацювання методології, її адаптацію до національних умов, підготовку інтерв’юерів і координаторів, логістику, професійну систематизацію, введення даних, їх аналіз і підготовку аналітичних звітів. БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» є не лише нашим Замовником. Її регіональні представництва безпосередньо проводять інтерв’ю з ЛЖВ і використовують результати дослідження задля адвокації прав ЛЖВ, розвитку соціальних послуг та нових ініціатив для вирішення практичних завдань. Головне – захист прав та інтересів ЛЖВ, формування більш толерантного ставлення до них з боку суспільства, у т. ч. медичних працівників, соціального оточення, зменшення внутрішньої СіД.
Усі 5 хвиль дослідження ми збирали дані на національному рівні, у т. ч. в усіх основних регіонах, з коректним представництвом чоловіків/ жінок, різних вікових груп і КГ населення. Зазначені співвідношення розраховані на основі даних медичної статистики. У попередніх опитуваннях обсяг вибірок становив щонайменше 1500 респондентів. У 2024 році було опитано 2700 респондентів. Це забезпечує належну якість отриманих даних і можливість коректних порівнянь.
Згідно результатів опитування 2023 р., досить неоднозначною є ситуація щодо СіД у сфері охорони здоров’я, яка стабільно покращувалася у кожній із хвиль опитування протягом 2010-2020 рр. Після початку війни за деякими показниками відбувся регрес, деякі залишилася на тому самому рівні і лише щодо деяких зберіглася позитивна динаміка. Зокрема інтегральний показник обмеження ЛЖВ у доступі до медичних послуг (частка тих, кому відмовляли у медичній допомозі, включаючи стоматологічні послуги та послуги у сфері сексуального і репродуктивного здоров’я), який знижувався у кожній із хвиль дослідження (з 22% у 2010 році до 4% у 2020 році), за результатами опитування 2023 р. зріс до 7% і повернувся на рівень 2016 року (тоді він становив 8%). Частка ЛЖВ, що стикались з дискримінацією в зв’язку з ВІЛ у закладах охорони здоров’я, виросла з 17% у 2020 р. до 20% у 2023 р.
У ході моніторингу також ми спостерігаємо тенденції щодо СіД з боку соціального оточення ЛЖВ, їх внутрішньої стигми, порушення прав у інших сферах життя. Більш детально ознайомитися з результатами дослідження скоро можна буде на нашому сайті в розділі «Медико-соціальні дослідження» та сайті БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ».