Проект «Сприяння інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги в рамках поточної реформи системи охорони здоров’я в Україні» впроваджувався Українською фундацією громадського здоров’я за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та був націлений на підтримку Міністерства охорони здоров’я в інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги для покращення підліткового здоров’я в Україні. Пілотні регіони проекту – Полтавська та Львівська області.

АЦ «Соціоконсалтинг» відповідав за реалізацію дослідницьких проектних активностей, а саме:

 • аналіз законодавства у сфері медичних послуг для підлітків;
 • аналіз кадрового потенціалу у 2-х пілотних регіонах (із використанням статистичних даних);
 • картування послуг для підлітків в 2-х пілотних регіонах;
 • оцінку результатів пілотування пакету медичних послуг, який впроваджувався працівниками системи первинної медико-санітарної допомоги у межах Проекту.

Завдання оцінки полягали в отриманні обґрунтованих відповідей на такі запитання:

 • Наскільки прийнятними та зручними для практичного застосування є методичні рекомендації та інструменти, розроблені в ході Проекту та передані для використання медичним працівникам пілотних закладів охорони здоров’я?
 • Наскільки збільшились часові витрати медичних працівників на надання пілотного пакету послуг, у тому числі проаналізувати зміни часових витрат на окремі види послуг у лікарів і медичних сестер, чи суттєво змінилось їх трудове навантаження?
 • Чи вплинуло запровадження пілотного пакету послуг на ставлення медичних працівників до пацієнтів із числа підлітків, зацікавленість у наданні останнім медичних послуг, у т.ч. профілактичних, якщо так – як саме?
 • Чи змінився порядок роботи з підлітками у пілотних ЗОЗ, якщо так, то як саме?
 • Чи достатню підготовку пройшли медичні працівники пілотних ЗОЗ для запровадження пілотного пакету послуг?
 • Чи стало більш ефективним надання медичних послуг підліткам?

Методологія Оцінки – порівняльний аналіз даних, зібраних під час базового (березень 2018 р.) та фінального (жовтень 2018 р.) досліджень.

Під час збору даних на обох етапах використовувалися ідентичні дослідницькі методи, а саме:

 1.  Опитування лікарів та медсестер щодо особливостей їхньої зайнятості, специфіки роботи з пацієнтами-підлітками, включаючи частку останніх у загальній кількості звернень, переліку послуг, які їм найчастіше надаються, тощо. Метод опитування – напівструктуровані інтерв’ю віч-на-віч. Обсяг вибірки за кожним із етапів становив по 200 респондентів.
 2. Хронометраж роботи лікарів та медичних сестер проводився з метою оцінки навантаження, аналізу витрат робочого часу та існуючої організації праці, співвідношення різних видів діяльності в структурі робочого часу медпрацівників (консультування пацієнтів, проведення маніпуляцій, робота з документацією тощо), середніх витрат часу на надання консультативних послуг, у тому числі для підлітків.

Хронометраж роботи кожного із медичних працівників проводився протягом 5 робочих днів, щоб нівелювати відмінності у кількості звернень у різні дні тижня. Було проведене хронометричне спостереження за 8 медичними працівниками (4 лікарями та 4 медсестрами) у кожному із регіонів. Таким чином, у підсумку було отримано 80 днів спостереження (8 медпрацівників х 2 регіони х 5 днів спостереження за кожним).

Інші дослідження

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»
2023

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»

Замовник: МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"