Дослідження мало на меті зібрати інформацію щодо основних потреб та актуальних проблем, з якими стикаються ЛЖВ в умовах воєнного стану, й визначити можливі шляхи їх вирішення.

Основна увага під час проведення дослідження приділялася збору інформації щодо наступних ключових аспектів життя ЛЖВ, включаючи їх зміну в період війни.

 • Доступ до необхідних медичних послуг, як пов’язаних, так і безпосередньо не пов’язаних із ВІЛ-статусом: зокрема АРТ, діагностика та лікування ТБ та інших опортуністичних інфекцій, ЗПТ (за потребою), інші медичні послуги первинного та вторинного рівня.
 • Доступ до ПрЕП для партнерів ЛЖВ (у випадку дискордантних пар).
 • Забезпечення власної фізичної безпеки.
 • Джерела доходу та матеріальне становище.
 • Психологічне самопочуття.
 • Джерела підтримки (матеріальної, психологічної тощо).
 • Актуальні потреби у допомозі та підтримці, зокрема психологічній, консультуванні фахівців тощо, зацікавленість у підтримці з боку наставників з числа ЛЖВ.
 • Інші важливі зміни у житті ЛЖВ (наприклад, необхідність зміни місця проживання внаслідок війни).
 • Джерела отримання інформації з питань здоров’я (зокрема про доступ до АРТ та інших медичних послуг), якими наразі користуються респонденти, та джерела, з яких вони хотіли б отримувати таку інформацію надалі.

Регіони дослідження: Київська, Полтавська, Кіровоградська, Чернігівська, Миколаївська, Одеська, Запорізька області.

У ході дослідження використовувалася якісна стратегія збору даних, включаючи:

 1. Напівструктуровані інтерв’ю з ЛЖВ. Інтерв’ю проходили у телефонному форматі. Загалом опитано 100 ЛЖВ. До участі в дослідженні залучалися ЛЖВ різного віку, статі, які належать до різних ключових груп (напр., ЛЖВ-ЛВНІ, ЛЖВ-ВПО тощо) й проживають у різних регіонах України (за виключенням тимчасово окупованих територій).
 2. Фокус-групи з працівниками ВІЛ-сервісних НУО. Загалом було проведено 4 ФГД у онлайн форматі із використанням сервісу Zoom.

Інші дослідження

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»
2023

Оцінка впливу проєкту «Покращення прихильності ВІЛ-позитивних жінок і жінок із груп ризику до лікування ВІЛ шляхом комплексної екстреної підтримки та догляду під час гуманітарної кризи в Україні»

Замовник: МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"
Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей
2021

Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей

Замовник: ГО «Ліга соціальних працівників України»