Дослідження мало на меті визначити ставлення ключових груп (людей, що вживають наркотики ін’єкційно, секс-працівників, чоловіків, що мають секс із чоловіками), надавачів послуг до оральних тестів на ВІЛ і можливі шляхи їх розповсюдження на базі НУО та медзакладів.

У ході дослідження використовувалося кілька методів збору даних для вирішення різних дослідницьких завдань.

1. Фокус-групи з працівниками ВІЛ-сервісних НУО, включаючи координаторів проєктів і соціальних працівників, які залучені до інтервенції із розповсюдження оральних тестів. Загалом проведено 5 ФГД у онлайн форматі із використанням сервісу Zoom.

2. Глибинні інтерв’ю із лікарями (включаючи сімейних лікарів, інфекціоністів, гінекологів, дерматовенерологів). Було проведено 20 глибинних інтерв’ю в онлайн форматі із використанням сервісу Zoom і за допомогою телефонного зв’язку.

Основні питання, які обговорювалися зі співробітниками НУО та лікарями, стосувалися як труднощів і проблем, які виникають у ході реалізації інтервенції з розповсюдження оральних тестів, способів їх вирішення, так і можливих шляхів масштабування даної інтервенції за рахунок мотивування до використання оральних тестів нових клієнтів, які наразі не мають такого досвіду.

3. Напівструктуровані інтерв’ю з клієнтами НУО. Інтерв’ю проходили у телефонному форматі. Загалом було опитано 100 клієнтів НУО, які НЕ користувалися ОТ. До участі в дослідженні залучалися клієнти різного віку, статі, які належать до різних цільових груп (ЛВНІ, СП, ЧСЧ) й проживають у різних регіонах України (за виключенням тимчасово окупованих територій).

Опитування клієнтів НУО було сфокусоване на визначенні можливих способів інформування представників цільових груп про оральні тести, зручних/прийнятних для клієнтів шляхів розповсюдження оральних тестів, способів мотивування до проходження самотестування та подальшого повідомлення про результат співробітникам НУО/медпрацівникам.

4. Онлайн-опитування ЧСЧ, які отримали оральний тест через сайт oraltest.org.ua та пройшли самотестування. Загалом було опитано 107 клієнтів, які отримали ОТ, скористалися ним та завершили процес самотестування (тобто отримали результат). Отримана інформація

стосувалася труднощів і проблем, з якими опитані ЧСЧ стикалися на цьому шляху, а також подальших кроків після отримання ВІЛ-позитивного результату.