При підготовці восьмої періодичної доповіді України до Комітету ООН з ліквідації всіх формдискримінації щодо жінок було виявлено низку інформаційних прогалин. Однією з них є відсутність сучасного всебічного аналізу з питань доступності соціальних послуг, у т. ч. притулків для жінок, які постраждали від насильства, організаційного та ресурсного потенціалу таких закладів, перебігу та результативності їх роботи.

Для вивчення зазначених питань було проведене дане соціологічне дослідження, орієнтоване на:

  • оцінку організаційного та ресурсногопотенціалу закладів, які надають стаціонарні послуги потерпілим від насильства жінкам;
  • аналізсоціально-демографічних характеристик клієнток центрів;
  • вивчення перешкод і обмеженьу наданні послуг цій категорії клієнток;
  • розробку пропозицій щодо вдосконалення існуючоїсистеми надання соціальних послуг жінкам, постраждалим від насильства.

Методи дослідження:

  1. Інтернет-анкетування директорів і соціальних працівників центрів матері та дитини, кризових центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, реабілітаційних центрів для дівчат та жінок, притулків для тимчасового перебування жінок, які зазнали насильства в сім’ї, з питань функціонування 32 закладів;
  2. Збір деперсоналізованої інформації про 135 жінок, які зазнали насильства та перебувалиу спеціалізованих закладах протягом 2013-2014 рр.;
  3. Гнучкі інтерв’ю з 6 клієнтками закладів, які перебували у цих закладах протягом 2013‑2014 рр.

Матеріали дослідження були видані Фондом народонаселення ООН у збірнику «Дослідження, проведені в рамках підготовки восьмої періодичної доповіді про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок».

Інші дослідження

Оглядові дослідження за методикою «безпечна громада (безпечне місто)»
2020

Оглядові дослідження за методикою «безпечна громада (безпечне місто)»

Замовник: МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», ГО «Станично-Луганський центр регіонального розвитку «Міцна громада»
Фінальне опитування з питань громадського сприйняття та ставлення до ґендерно-зумовленого насильства щодо жінок в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях
2021 - 2020

Фінальне опитування з питань громадського сприйняття та ставлення до ґендерно-зумовленого насильства щодо жінок в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях

Замовник: Замовник: Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки)
Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей
2021

Аналіз потреб і стану організації надання послуг догляду вдома та паліативного догляду в територіальних громадах Донецької та Луганської областей

Замовник: ГО «Ліга соціальних працівників України»