Аналітичний центp
+38 (044) 289-14-19
sociocon.org > Публікації

Публікації. Стр. 2

Моніторинг поінформованості, поведінки та поширеність ВІЛ-інфекції серед засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління / І.Л. Демченко (гол.ред.), Н.А. Белоносова, М.М. Костючок, І.В. Андріанова, Т.І. Сосідко

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, 2014. – 73 с. – ISBN 978-966-2717-13-6.


Біоповедінкове дослідження проводилося у рамках проекту «Побудова життєздатної системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки уразливих груп та ЛЖВ», який реалізується за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Мета дослідження: здійснити моніторинг рівня поінформованості щодо ВІЛ/СНІДу та поширеності ризикованих щодо ВІЛ-інфікування поведінкових практик серед засуджених, визначити поширеність ВІЛ і потреби в АРТ-лікуванні. Методи збору інформації: 1) опитування засуджених; 2) тестування засуджених на ВІЛ; 3) обстеження для визначення кількості CD4 лімфоцитів. Всього опитано: 1500 респондентів у 26 виправних і 4 виховних колоніях.

Завантажити

Методические рекомендации по организации и проведению операционных исследований / Белоносова Н., Варбан М., Демченко И., Довбах А., Костючок М.

К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. – 88 с. – ISBN 978-617-502-029-6.
Публикация подготовлена и опубликована в рамках программы «Поддержка профилактики ВИЧ и СПИД, лечения и ухода для наиболее уязвимых групп населения в Украине», поддержанной Глобальным фондом для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Пособие представляет собой простой путеводитель, который шаг за шагом поможет сформировать представление о том, как следует планировать и организовывать исследование, собирать и систематизировать данные, распространять и использовать полученные результаты.
Завантажити

Оцінка проекту «Кожен має право на працю: партнерства задля покращення можливостей для занятості молоді з особливими потребами» / І. Л. Демченко, І.М. Терюханова.

К.: КІМ, 2012. – 96 с. – ISBN 978-966-1547-55-0.
У виданні представлено результати оцінки впливу проекту «Кожен має право на працю: партнерства задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами» на ситуацію щодо зайнятості молоді з інвалідністю. Ініціатором і ключовим виконавцем проектує Фонд Східна Європа. Дослідження проведено Аналітичним центром «Соціоконсалтинг». У цьому звіті представлено порівняльний аналіз досягнень проекту з його оголошеною метою, оцінку прийнятності концепції та ефективності підходу до її реалізації, які були визначені ФСЄ на 2008–2010 рр., пропонуються ідеї щодо подальшого розвитку проекту та рекомендації з його реплікації в інших регіонах.
Завантажити

Показник рівня стигми ЛЖВ – Індекс Стигми: Аналітичний звіт за результатами дослідження / кол. авт.: Демченко І.Л., Сосідко Т.І., Костючок М.М. та ін.

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; АЦ «Соціоконсалтинг». – К. : Інжиніринг, 2011. – 89 с. – ISBN 978-966-2344-12-7.
У цьому виданні представлені результати першого національного соціологічного дослідження щодо стигматизації, дискримінації та порушення прав людей, які живуть з ВІЛ. У звіті проаналізовано дані щодо стигми і дискримінації стосовно ЛЖВ з боку оточуючих, у сфері надання медичних та освітніх послуг, працевлаштування; а також описано ситуацію щодо внутрішньої стигматизації ВІЛ-позитивних людей. Звіт містить блоки про поінформованість ЛЖВ щодо своїх прав і досвід протидії стигмі та дикскримінації. Описано досвід ЛЖВ щодо проходження тестування, лікування, розкриття статусу та народження дітей.
Завантажити

Моніторинг поінформованості, поведінки та поширеність ВІЛ-інфекції серед засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління: аналітичний звіт за результатами зв’язаного дослідження / І. Демченко, М. Костючок, Н. Бєлоносова.

К., 2010.
У цьому виданні представлені результати біо-поведінкового моніторингового дослідження серед засуджених. Проведена робота за своїми обсягами і якістю отриманих даних є унікальною. На відміну від попередніх опитувань, проведених в установах Державної кримінально-виконавчої служби, вперше в Україні на національному рівні реалізоване зв’язане дослідження поінформованості та поведінки засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління. Відповідно до спеціально розробленої методики було проведено анкетування засуджених та їх тестування на наявність ВІЛ-інфекції, що дозволило проаналізувати зв'язок між знаннями, поведінкою і рівнем інфікування ВІЛ осіб, які тримаються в установах КВС. Також було розраховано Національні показники моніторингу і оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ/СНІД в установах виконання покарань і підготовлено рекомендації щодо вдосконалення стратегії та тактики попередження поширення ВІЛ/СНІД в УВП.
Завантажити

Дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами в Луганській та Львівській областях / І.Л. Демченко, О.Г. Карагодіна, І.М. Терюханова, Ю.М. Галустян та ін.

К., 2009. – 100 с. – ISBN 978-966-1568-22-7.
Видання здійснене в рамках проекту «Кожен має право на працю: Партнерства задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами», що реалізується Фондом Східна Європа. У монографії представлені результати дослідження Аналітичного центру «Соціоконсалтинг», спрямованого на вивчення ситуації у Луганській та Львівській областях щодо дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами. Проведено аналіз існуючих нормативно-правових механізмів, що мають забезпечувати трудові права молоді з особливими потребами, та реалізацію їх на практиці. Значної уваги надано дослідженню труднощів і обмежень, з якими стикаються молоді інваліди під час працевлаштування, трудової діяльності, професійного навчання, підвищення кваліфікації та ін.; аналізу механізму стимулювання роботодавців щодо створення нових робочих місць для інвалідів і послуг зі сприяння зайнятості молодих людей з особливими потребами, які надаються різними соціальними закладами та громадськими організаціями.
Завантажити

Моніторинг поінформованості та поведінки засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління / Під заг. ред. І.Л. Демченко, Н.Г. Калашник.

К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2008. – 60 с. – ISBN 966-8754-17-4.
Це видання містить дані моніторингу поінформованості та поведінки засуджених щодо епідемії ВІЛ/СНІД. Порівняння результатів досліджень, виконаних у 2004 та 2007 рр., дало змогу проаналізувати динаміку стану здоров’я осіб, що відбувають покарання, їхньої обізнаності щодо ВІЛ/СНІД та ІПСШ, доступності тестування на ВІЛ, поширеності ризикованих поведінкових практик у місцях позбавлення волі та охоплення засуджених профілактичними заходами. На підставі цих даних розраховано Національні показники ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ/СНІД у пенітенціарних установах. Також було підготовлено низку пропозицій, реалізація яких може зробити ефективнішою відповідь на епідемію у кримінально-виконавчій системі.
Завантажити

Оцінка клінік, дружніх до молоді: аналітичний звіт / І. Л. Демченко, Н.П. Пивоварова, М.М. Костючок, Н.А. Бєлоносова.

К.: «К.І.С.», 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-2141-18-4.
У виданні представлено результати першої національної оцінки діяльності клінік, дружніх до молоді (КДМ), з огляду на їх доступність, прийнятність, відповідність потребам підлітків і молоді в контексті відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД/ІПСШ та збереження репродуктивного здоров`я. Проведений аналіз нормативно-правової бази, кадрового та фінансового менеджменту дає відповідь на питання щодо потенційної сталості КДМ, а також відображає перешкоди, які заважають розвитку їх мережі в Україні. Окрему увагу приділено дослідженню потреб підлітків і молоді в дружніх до них медичних і соціальних послугах.
Завантажити

Україна: моніторинг сексуального та репродуктивного здоров’я за цілями ССГАООН. Аналітичний огляд / Під аг. Ред.. І.Л. Демченко.

К., 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-96715-5-4.
У виданні представлено погляд громадських організацій на хід виконання країною зобов’язань, взятих нею на себе у зв’язку з приєднанням до Декларації ССГАООН у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я. В основу методології моніторингового дослідження покладено кабінетний аналіз. Він передбачав проведення огляду нормативно-правової бази, наявних наукових публікацій, аналіз статистичних даних, вторинний аналіз соціологічних даних і результатів поведінкових досліджень, консультації з експертами.
Завантажити

Демченко І.Л., Іванченко С.М., Костенко К.С. Вивчення громадської думки як інструмент моніторингу прав пацієнтів в Україні.

К., 2007. – 116 с. – ISBN 978-966-02-4394-1.
Це видання є одним з перших внесків у створення національної системи моніторингу дотримання прав пацієнтів в Україні. Авторами викладено методологію та технологію проведення моніторингу дотримання прав пацієнтів, запропоновано систему індикаторів, за допомогою яких можливе кількісне вимірювання випадків порушення прав пацієнтів. У виданні також вміщені результати пілотного дослідження, яке дозволило апробувати розроблену методику, провести аналіз стану дотримання прав пацієнтів в Україні, а також внести певні вдосконалення у систему індикаторів і сформулювати рекомендації щодо впровадження громадського моніторингу.
Завантажити
Сторінки<< Попер. 1 2 3Наст. >>