Аналітичний центp
+38 (044) 289-14-19
sociocon.org > Публікації

Публікації

Оглядове дослідження «Рубіжне – місто, безпечне для жінок та дівчат»


Дане дослідження було проведене в рамках проекту «Сприяння безпеці громад та запобігання насильству в громадських місцях у східній Україні», який реалізується ООН Жінки у партнерстві з МБФ «Українська Фундація громадського здоров`я» у м. Рубіжне Луганської області. Даний проект є частиною Глобальної програми «Безпечні міста, вільні від насильства щодо жінок і дівчат», що є складовою Глобальної ініціативи «Безпечні міста та безпечні громадські простори». Остання була започаткована організацією ООН Жінки у 2010 р. і на сьогодні охоплює понад 40 міст у світі. Це перші глобальні зусилля, спрямовані на розробку комплексних підходів до запобігання та реагування на сексуальне насильство щодо жінок і дівчат у громадських місцях, вплив яких можна оцінити.

Оглядове дослідження мало на меті вивчення поширеності сексуального насильства та сексуальних домагань стосовно жінок і дівчат у громадських місцях, аналіз факторів ризику, які підвищують ймовірність сексуального насильства та домагань, вивчення його наслідків та стратегій реагування жінок на такі ситуації. Передбачалося, що результати дослідження будуть використовуватися для розробки місцевої програми, орієнтованої на підвищення рівня безпеки жінок та дівчат у громадських місцях.

Методологія оглядового дослідження «Рубіжне – безпечне місто» була розроблена у відповідності із вимогами Керівництва з проведення оглядових досліджень в рамках ініціативи «Безпечні міста», розробленого ООН Жінками, та включала збір і аналіз даних за допомогою таких методів:

 • кабінетний аналіз адміністративних даних, результатів наявних соціологічних досліджень, огляд місцевих політик, аналітичних матеріалів та інших джерел;
 • 21 глибинне інтерв’ю із зацікавленими сторонами (депутатами міської ради, керівниками і спеціалістами її виконавчих органів, медичних і соціальних закладів, Національної поліції, представниками ЗМІ і місцевих НУО);
 • 10 фокус-груп із представниками і представницями місцевої громади (всього 83 учасники), у т.ч. 7 ФГД – з жінками і дівчатами (включаючи жінок-ВПО), 3 ФГД – з чоловіками і юнаками;
 • 4 глибинні інтерв’ю з жінками, які можуть мати більший ризик сексуальних домагань та інших видів насильства, включаючи жінок, які живуть з ВІЛ, жінок з інвалідністю;
 • аудит безпеки, проведений за 10 маршрутами, які охопили понад 80% площі громадських місць м. Рубіжне.

Результати дослідження були презентовані на зустрічі зацікавлених сторін 8 жовтня 2019 р. у м. Рубіжне.


Моніторинг поінформованості, поведінки та поширеність ВІЛ-інфекції та інших соціально-небезпечних захворювань серед засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління


У 2017 році в Україні було вчетверте проведено зв’язане біоповедінкове дослідження серед засуджених, яке поєднувало в собі опитування представників цільової групи та їх тестування на наявність ВІЛ-інфекції. Завдяки належному забезпеченню УВП швидкими тестами, останні були використані для тестування на ВІЛ під час дослідження у 2017 р. (під час трьох попередніх досліджень КіТ проводилось з використанням ІФА тест-систем). З урахуванням сучасних завдань програми протидії епідемії ВІЛ/СНІД, міжнародних рекомендацій щодо збору ключових показників поступово оновлено інструментарій для проведення опитування (анкету). Задля отримання більш якісних соціологічних даних у 2017 р. опитування здійснено методом особистих інтерв’ю «віч-на-віч» на відміну від попередніх, коли застосовувався переважно метод самозаповнення анкет.

Дослідження проведено Аналітичним центром «Соціоконсалтинг» (соціологічний компонент) спільно із співробітниками Державної пенітенціарної служби України (консультування засуджених з приводу ВІЛ-інфекції, забір і транспортування зразків крові до лабораторії).

 

Мета дослідження: здійснити моніторинг рівня поінформованості щодо ВІЛ/СНІДу та поширеності ризикованих щодо інфікування ВІЛ поведінкових практик засуджених, визначити поширеність ВІЛ у порівнянні з даними 2009 р., 2011 р. та 2013 р.

 

Методи дослідження

 1. Опитування засуджених методом «віч-на-віч». Всього було опитано 1000 засудженого у 25 установах виконання покарань (УВП) різного типу: виправних колоніях для чоловіків та жінок, а також виховних колоніях.

Тестування засуджених на ВІЛ за допомогою швидких тестів (1000 осіб).


Пілотний проект «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних ґендерно-чутливих інтервенцій зі Зменшення Шкоди в Україні» («Профігендер»).


Дослідження проводилося з метою моніторингу та оцінки перших результатів впровадження проекту «Профігендер», що реалізується в 2016 році ВІЛ-сервісними НУО в окремих регіонах України за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров'я».


Основними завданнями дослідження були:
1. Вивчити особливості процесу впровадження проекту з точки зору клієнтів (к) і співробітників (ць) НУО з фокусом на його позитивних аспектах і можливі проблеми.
2. Оцінити результати проекту з фокусом на змінах, які відбулися в:
  a. рівні знань клієнтів (к) про ВІЛ / СНІД / ІПСШ та вірусних гепатитах;
  b. ризикованих поведінкових практиках клієнтів (к);
  c. практиці тестування і отримання медичної допомоги клієнтами (ками);
  d. взаєминах клієнтів (к) з їх партнерами (ками);
  e. рівні знань і професійних навичок співробітників (ць);
  f. діяльності НУО в цілому.
3. Визначити подальші перспективи розвитку проекту «Профігендер» шляхом:
  a. уточнення потреб клієнтів (к) в послугах, що надаються НПО;
  b. оцінки потреб в роботі з новими групами клієнтів (к);
  c. розробки шляхів вдосконалення інших компонентів проекту (наприклад, способів залучення й утримання клієнтів (к) і т.п.).


В даному моніторинговому соціологічному дослідженні був використаний дизайн «до-після», який включав в себе збір та аналіз даних про думки, настрої і поведінку клієнтів і співробітників перед початком проекту і на завершальному етапі його реалізації.

Завантажити

Презентація за результатами формативного дослідження гендерно-орієнтованих програм, проектів, інтервенцій та послуг у сфері зменшення шкоди


Дане дослідження було орієнтоване на аналіз гендерно-сенситивних підходів у сфері ВІЛ-сервісу для жінок-СІН та їхніх сексуальних партнерів, потреб зазначених цільових груп, а також особливостей ставлення співробітників(ць) НУО до гендерних аспектів профілактичної роботи з СІН у проектах профілактики ВІЛ та зменшення шкоди.

Фактично дослідження стало підготовчим етапом до розробки та впровадження інноваційних підходів у наданні послуг із профілактики ВІЛ/ІПСШ серед жінок-СІН та їхніх сексуальних партнерів (пілотних проектів). Ця діяльність була реалізована в рамках проекту «Розвиток потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій щодо Зменшення Шкоди в Україні», підтриманого Французькою міжнародною експертизою 5% ініціативою (Expertise France 5% Initiative).

Завантажити

Інструменти ефективного впливу на прихильність батьків до імунізації дітей віком до 7 років (на прикладі аналізу ситуації з імунізацією від поліомієліту в Україні)


Дослідження було проведено з метою вивчення думки батьків/опікунів про необхідність вакцинації дітей, труднощів при дотриманні «календаря щеплень», у т.ч. доступності планової вакцинації для сімей, переміщених із зони військових дій.

Для формування максимально об'єктивної емпіричної бази були використані кілька методів збору даних, а результати, отримані за допомогою кожного з них, були тріангульовані (співвіднесені) між собою:

 1. Структуровані інтерв'ю з батьками.

 2. Напівструктуровані інтерв'ю з медичними працівниками.

 3. Фокус-групи з батьками.

 4. Гнучкі інтерв'ю з експертами.
 5. Аналіз контенту соціальних мереж.

 

Завантажити

Аналіз робочого навантаження, мотиваторів і стимулів роботи медичних працівників, які надають ВІЛ-послуги в семи регіонах України


Дане дослідження було реалізоване Аналітичним центром «Соціоконсалтинг» за ініціативою, за технічної та грантової підтримки проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» у партнерстві з Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України».

Цілі проекту:

 1. Визначення потреб у перерозподілі обов’язків медичних працівників, зайнятих у сфері ВІЛ-сервісу, та збір інформації для прийняття рішень у цій сфері.
 2. Вивчення мотиваторів та стимулів, які вже використовуються, або можуть використовуватися для медичних працівників у сфері надання ВІЛ-послуг.
 3. Розробка механізму перерозподілу обов'язків для пілотування на районному рівні як компонента посилення кадрового потенціалу в сфері ВІЛ-сервісу.

 

Проект поєднав три основних компоненти, кожен із яких співвідноситься з його цілями:

1)      Аналіз робочого навантаження на обраних сайтах у семи пріоритетних регіонах (ціль 1).

2)      Формативне дослідження мотиваторів і стимулів праці медпрацівників у сфері ВІЛ-сервісу (ціль 2).

3)      Розробка і презентація схем перерозподілу обов’язків у сфері надання ВІЛ-послуг (ціль 3).

Завантажити

Результати оцінки поведінкового втручання для споживачів ін'єкційних наркотиків "Сім кроків"


Дослідження проводилося у двох типах населених пунктів трьох областей: обласних центрах (м. Запоріжжя, м. Полтава, м. Умань) та менших містах/районах цих областей (м. Мелітополь, м. Кременчук, м. Умань). Географічне охоплення було зумовлено впровадженням втручання у цих населених пунктах.

Більшість залучених до дослідження СІН (близько 80%) – чоловіки. Усі опитані репродуктивного та працездатного віку, а найбільш наповненою віковою групою були особи до 35 років (55%). Переважною більшістю цільової групи були незайняті особи, які не працюють і не навчаються.

Результати оцінки поведінкового втручання «Сім кроків» свідчать, що втручання було впроваджено загалом сумлінно і довело свою ефективність. 80% СІН, яких було включено у програму втручання, успішно завершили його (опанували понад 5 модулів).

Завантажити

Аналітичний звіт за результатами формативного дослідження гендерно-орієнтованих программ, проектів, інтервенцій та послуг у сфері зменшення шкоди


Дане дослідження було орієнтоване на аналіз гендерно-сенситивних підходів у сфері ВІЛ-сервісу для жінок-СІН та їхніх сексуальних партнерів, потреб зазначених цільових груп, а також особливостей ставлення співробітників(ць) НУО до гендерних аспектів профілактичної роботи з СІН у проектах профілактики ВІЛ та зменшення шкоди.

Фактично дослідження стало підготовчим етапом до розробки та впровадження інноваційних підходів у наданні послуг із профілактики ВІЛ/ІПСШ серед жінок-СІН та їхніх сексуальних партнерів (пілотних проектів). Ця діяльність була реалізована в рамках проекту «Розвиток потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій щодо Зменшення Шкоди в Україні», підтриманого Французькою міжнародною експертизою 5% ініціативою (Expertise France 5% Initiative).

Завантажити

Дослідження, проведені в рамках підготовки восьмої періодичної доповіді про виконання Україною конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок


При підготовці восьмої періодичної доповіді України до Комітету ООН з ліквідації всіх формдискримінації щодо жінок було виявлено низку інформаційних прогалин. Однією з них є відсутність сучасного всебічного аналізу з питань доступності соціальних послуг, у т. ч. притулків для жінок, які постраждали від насильства, організаційного та ресурсного потенціалу таких закладів, перебігу та результативності їх роботи. Для вивчення зазначених питань було проведене дане соціологічне дослідження, орієнтоване на:

 • оцінку організаційного та ресурсногопотенціалу закладів, які надають стаціонарні послуги потерпілим від насильства жінкам;
 • аналізсоціально-демографічних характеристик клієнток центрів;
 • вивчення перешкод і обмеженьу наданні послуг цій категорії клієнток;
 • розробку пропозицій щодо вдосконалення існуючої системи надання соціальних послуг жінкам, постраждалим від насильства.
Завантажити

Жизнь уязвимых к ВИЧ людей: потребителей инъекционных наркотиков, женщин секс-бизнеса, мужчин, практикующих секс с мужчинами / М. Варбан, Л. Шульга, И. Демченко, Н. Белоносова

К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2014 г. – 52 с. – ISBN 978-966-137-015-8.


Публікація підготовлена і опублікована в рамках програми «Побудова стійкої системи надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду і підтримки для груп ризику і ЛЖВ в Україні, при підтримці Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Завантажити
Сторінки<< Попер. 1 2 3Наст. >>