Аналітичний центp
+38 (044) 289-14-19
sociocon.org > Публікації

Публікації

Моніторинг поінформованості, поведінки та поширеність ВІЛ-інфекції та інших соціально-небезпечних захворювань серед засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління


У 2017 році в Україні було вчетверте проведено зв’язане біоповедінкове дослідження серед засуджених, яке поєднувало в собі опитування представників цільової групи та їх тестування на наявність ВІЛ-інфекції. Завдяки належному забезпеченню УВП швидкими тестами, останні були використані для тестування на ВІЛ під час дослідження у 2017 р. (під час трьох попередніх досліджень КіТ проводилось з використанням ІФА тест-систем). З урахуванням сучасних завдань програми протидії епідемії ВІЛ/СНІД, міжнародних рекомендацій щодо збору ключових показників поступово оновлено інструментарій для проведення опитування (анкету). Задля отримання більш якісних соціологічних даних у 2017 р. опитування здійснено методом особистих інтерв’ю «віч-на-віч» на відміну від попередніх, коли застосовувався переважно метод самозаповнення анкет.

Дослідження проведено Аналітичним центром «Соціоконсалтинг» (соціологічний компонент) спільно із співробітниками Державної пенітенціарної служби України (консультування засуджених з приводу ВІЛ-інфекції, забір і транспортування зразків крові до лабораторії).

 

Мета дослідження: здійснити моніторинг рівня поінформованості щодо ВІЛ/СНІДу та поширеності ризикованих щодо інфікування ВІЛ поведінкових практик засуджених, визначити поширеність ВІЛ у порівнянні з даними 2009 р., 2011 р. та 2013 р.

 

Методи дослідження

 1. Опитування засуджених методом «віч-на-віч». Всього було опитано 1000 засудженого у 25 установах виконання покарань (УВП) різного типу: виправних колоніях для чоловіків та жінок, а також виховних колоніях.

Тестування засуджених на ВІЛ за допомогою швидких тестів (1000 осіб).


Пілотний проект «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних ґендерно-чутливих інтервенцій зі Зменшення Шкоди в Україні» («Профігендер»).


Дослідження проводилося з метою моніторингу та оцінки перших результатів впровадження проекту «Профігендер», що реалізується в 2016 році ВІЛ-сервісними НУО в окремих регіонах України за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров'я».


Основними завданнями дослідження були:
1. Вивчити особливості процесу впровадження проекту з точки зору клієнтів (к) і співробітників (ць) НУО з фокусом на його позитивних аспектах і можливі проблеми.
2. Оцінити результати проекту з фокусом на змінах, які відбулися в:
  a. рівні знань клієнтів (к) про ВІЛ / СНІД / ІПСШ та вірусних гепатитах;
  b. ризикованих поведінкових практиках клієнтів (к);
  c. практиці тестування і отримання медичної допомоги клієнтами (ками);
  d. взаєминах клієнтів (к) з їх партнерами (ками);
  e. рівні знань і професійних навичок співробітників (ць);
  f. діяльності НУО в цілому.
3. Визначити подальші перспективи розвитку проекту «Профігендер» шляхом:
  a. уточнення потреб клієнтів (к) в послугах, що надаються НПО;
  b. оцінки потреб в роботі з новими групами клієнтів (к);
  c. розробки шляхів вдосконалення інших компонентів проекту (наприклад, способів залучення й утримання клієнтів (к) і т.п.).


В даному моніторинговому соціологічному дослідженні був використаний дизайн «до-після», який включав в себе збір та аналіз даних про думки, настрої і поведінку клієнтів і співробітників перед початком проекту і на завершальному етапі його реалізації.

Завантажити

Презентація за результатами формативного дослідження гендерно-орієнтованих програм, проектів, інтервенцій та послуг у сфері зменшення шкоди


Дане дослідження було орієнтоване на аналіз гендерно-сенситивних підходів у сфері ВІЛ-сервісу для жінок-СІН та їхніх сексуальних партнерів, потреб зазначених цільових груп, а також особливостей ставлення співробітників(ць) НУО до гендерних аспектів профілактичної роботи з СІН у проектах профілактики ВІЛ та зменшення шкоди.

Фактично дослідження стало підготовчим етапом до розробки та впровадження інноваційних підходів у наданні послуг із профілактики ВІЛ/ІПСШ серед жінок-СІН та їхніх сексуальних партнерів (пілотних проектів). Ця діяльність була реалізована в рамках проекту «Розвиток потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій щодо Зменшення Шкоди в Україні», підтриманого Французькою міжнародною експертизою 5% ініціативою (Expertise France 5% Initiative).

Завантажити

Інструменти ефективного впливу на прихильність батьків до імунізації дітей віком до 7 років (на прикладі аналізу ситуації з імунізацією від поліомієліту в Україні)


Дослідження було проведено з метою вивчення думки батьків/опікунів про необхідність вакцинації дітей, труднощів при дотриманні «календаря щеплень», у т.ч. доступності планової вакцинації для сімей, переміщених із зони військових дій.

Для формування максимально об'єктивної емпіричної бази були використані кілька методів збору даних, а результати, отримані за допомогою кожного з них, були тріангульовані (співвіднесені) між собою:

 1. Структуровані інтерв'ю з батьками.

 2. Напівструктуровані інтерв'ю з медичними працівниками.

 3. Фокус-групи з батьками.

 4. Гнучкі інтерв'ю з експертами.
 5. Аналіз контенту соціальних мереж.

 

Завантажити

Аналіз робочого навантаження, мотиваторів і стимулів роботи медичних працівників, які надають ВІЛ-послуги в семи регіонах України


Дане дослідження було реалізоване Аналітичним центром «Соціоконсалтинг» за ініціативою, за технічної та грантової підтримки проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» у партнерстві з Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України».

Цілі проекту:

 1. Визначення потреб у перерозподілі обов’язків медичних працівників, зайнятих у сфері ВІЛ-сервісу, та збір інформації для прийняття рішень у цій сфері.
 2. Вивчення мотиваторів та стимулів, які вже використовуються, або можуть використовуватися для медичних працівників у сфері надання ВІЛ-послуг.
 3. Розробка механізму перерозподілу обов'язків для пілотування на районному рівні як компонента посилення кадрового потенціалу в сфері ВІЛ-сервісу.

 

Проект поєднав три основних компоненти, кожен із яких співвідноситься з його цілями:

1)      Аналіз робочого навантаження на обраних сайтах у семи пріоритетних регіонах (ціль 1).

2)      Формативне дослідження мотиваторів і стимулів праці медпрацівників у сфері ВІЛ-сервісу (ціль 2).

3)      Розробка і презентація схем перерозподілу обов’язків у сфері надання ВІЛ-послуг (ціль 3).

Завантажити

Результати оцінки поведінкового втручання для споживачів ін'єкційних наркотиків "Сім кроків"


Дослідження проводилося у двох типах населених пунктів трьох областей: обласних центрах (м. Запоріжжя, м. Полтава, м. Умань) та менших містах/районах цих областей (м. Мелітополь, м. Кременчук, м. Умань). Географічне охоплення було зумовлено впровадженням втручання у цих населених пунктах.

Більшість залучених до дослідження СІН (близько 80%) – чоловіки. Усі опитані репродуктивного та працездатного віку, а найбільш наповненою віковою групою були особи до 35 років (55%). Переважною більшістю цільової групи були незайняті особи, які не працюють і не навчаються.

Результати оцінки поведінкового втручання «Сім кроків» свідчать, що втручання було впроваджено загалом сумлінно і довело свою ефективність. 80% СІН, яких було включено у програму втручання, успішно завершили його (опанували понад 5 модулів).

Завантажити

Аналітичний звіт за результатами формативного дослідження гендерно-орієнтованих программ, проектів, інтервенцій та послуг у сфері зменшення шкоди


Дане дослідження було орієнтоване на аналіз гендерно-сенситивних підходів у сфері ВІЛ-сервісу для жінок-СІН та їхніх сексуальних партнерів, потреб зазначених цільових груп, а також особливостей ставлення співробітників(ць) НУО до гендерних аспектів профілактичної роботи з СІН у проектах профілактики ВІЛ та зменшення шкоди.

Фактично дослідження стало підготовчим етапом до розробки та впровадження інноваційних підходів у наданні послуг із профілактики ВІЛ/ІПСШ серед жінок-СІН та їхніх сексуальних партнерів (пілотних проектів). Ця діяльність була реалізована в рамках проекту «Розвиток потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій щодо Зменшення Шкоди в Україні», підтриманого Французькою міжнародною експертизою 5% ініціативою (Expertise France 5% Initiative).

Завантажити

Дослідження, проведені в рамках підготовки восьмої періодичної доповіді про виконання Україною конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок


При підготовці восьмої періодичної доповіді України до Комітету ООН з ліквідації всіх формдискримінації щодо жінок було виявлено низку інформаційних прогалин. Однією з них є відсутність сучасного всебічного аналізу з питань доступності соціальних послуг, у т. ч. притулків для жінок, які постраждали від насильства, організаційного та ресурсного потенціалу таких закладів, перебігу та результативності їх роботи. Для вивчення зазначених питань було проведене дане соціологічне дослідження, орієнтоване на:

 • оцінку організаційного та ресурсногопотенціалу закладів, які надають стаціонарні послуги потерпілим від насильства жінкам;
 • аналізсоціально-демографічних характеристик клієнток центрів;
 • вивчення перешкод і обмеженьу наданні послуг цій категорії клієнток;
 • розробку пропозицій щодо вдосконалення існуючої системи надання соціальних послуг жінкам, постраждалим від насильства.
Завантажити

Жизнь уязвимых к ВИЧ людей: потребителей инъекционных наркотиков, женщин секс-бизнеса, мужчин, практикующих секс с мужчинами / М. Варбан, Л. Шульга, И. Демченко, Н. Белоносова

К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2014 г. – 52 с. – ISBN 978-966-137-015-8.


Публікація підготовлена і опублікована в рамках програми «Побудова стійкої системи надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду і підтримки для груп ризику і ЛЖВ в Україні, при підтримці Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Завантажити

Моніторинг поінформованості, поведінки та поширеність ВІЛ-інфекції серед засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління / І.Л. Демченко (гол.ред.), Н.А. Белоносова, М.М. Костючок, І.В. Андріанова, Т.І. Сосідко

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, 2014. – 73 с. – ISBN 978-966-2717-13-6.


Біоповедінкове дослідження проводилося у рамках проекту «Побудова життєздатної системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки уразливих груп та ЛЖВ», який реалізується за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Мета дослідження: здійснити моніторинг рівня поінформованості щодо ВІЛ/СНІДу та поширеності ризикованих щодо ВІЛ-інфікування поведінкових практик серед засуджених, визначити поширеність ВІЛ і потреби в АРТ-лікуванні. Методи збору інформації: 1) опитування засуджених; 2) тестування засуджених на ВІЛ; 3) обстеження для визначення кількості CD4 лімфоцитів. Всього опитано: 1500 респондентів у 26 виправних і 4 виховних колоніях.

Завантажити
Сторінки<< Попер. 1 2 3Наст. >>