Аналітичний центp
+38 (044) 289-14-19
sociocon.org > Дослідження > Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм > Дослідницький компонент проекту «Сприяння інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги в рамках поточної реформи системи охорони здоров'я в Україні»

Дослідницький компонент проекту «Сприяння інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги в рамках поточної реформи системи охорони здоров'я в Україні»

Результати дослідження опубліковані
у виданні
Замовник: МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» , 2017-2018

Проект «Сприяння інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги в рамках поточної реформи системи охорони здоров'я в Україні» впроваджувався Українською фундацією громадського здоров’я за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та був націлений на підтримку Міністерства охорони здоров’я в інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги для покращення підліткового здоров’я в Україні. Пілотні регіони проекту – Полтавська та Львівська області.

АЦ «Соціоконсалтинг» відповідав за реалізацію дослідницьких проектних активностей, а саме:

Завдання оцінки полягали в отриманні обґрунтованих відповідей на такі запитання:

Методологія Оцінки – порівняльний аналіз даних, зібраних під час базового (березень 2018 р.) та фінального (жовтень 2018 р.) досліджень.

Під час збору даних на обох етапах використовувалися ідентичні дослідницькі методи, а саме:

  1.  Опитування лікарів та медсестер щодо особливостей їхньої зайнятості, специфіки роботи з пацієнтами-підлітками, включаючи частку останніх у загальній кількості звернень, переліку послуг, які їм найчастіше надаються, тощо. Метод опитування – напівструктуровані інтерв’ю віч-на-віч. Обсяг вибірки за кожним із етапів становив по 200 респондентів.
  2. Хронометраж роботи лікарів та медичних сестер проводився з метою оцінки навантаження, аналізу витрат робочого часу та існуючої організації праці, співвідношення різних видів діяльності в структурі робочого часу медпрацівників (консультування пацієнтів, проведення маніпуляцій, робота з документацією тощо), середніх витрат часу на надання консультативних послуг, у тому числі для підлітків.

Хронометраж роботи кожного із медичних працівників проводився протягом 5 робочих днів, щоб нівелювати відмінності у кількості звернень у різні дні тижня. Було проведене хронометричне спостереження за 8 медичними працівниками (4 лікарями та 4 медсестрами) у кожному із регіонів. Таким чином, у підсумку було отримано 80 днів спостереження (8 медпрацівників х 2 регіони х 5 днів спостереження за кожним).